Merge remote-tracking branch 'origin/v1.0' 57/757/1
authorKIRAN KASHALKAR <kiran.kashalkar@riftio.com>
Sun, 4 Dec 2016 09:18:45 +0000 (04:18 -0500)
committerKIRAN KASHALKAR <kiran.kashalkar@riftio.com>
Sun, 4 Dec 2016 09:20:01 +0000 (04:20 -0500)
commita6690e0878612ca0ffb7119c95a033dd1d7d1246
tree23fa0b7c9dca3846feea5a27a33da9d4234cf668
parent9e66a7588db120992b341274de308c69ac0e9ff7
parentf38170cf9524bd2b0aeb3c6d64471c1b5878cbed
Merge remote-tracking branch 'origin/v1.0'

Signed-off-by: KIRAN KASHALKAR <kiran.kashalkar@riftio.com>