Merge branch 'v2.0'
authorKiran Kashalkar <kiran.kashalkar@riftio.com>
Fri, 12 May 2017 20:50:45 +0000 (20:50 +0000)
committerKiran Kashalkar <kiran.kashalkar@riftio.com>
Fri, 12 May 2017 20:50:45 +0000 (20:50 +0000)
commit9a4c35c99529d07696b140c4e35e06d9aac2cfe3
tree0700350eb60c76a04b19f1f60cadff33a169ade1
parent356b9d1489b68110f47a73fcf0558f3ab405ed37
parenteb2149627f3b437355f54a2778b365104cf3839d
Merge branch 'v2.0'