Merge branch 'v1.0' 98/598/1
authorKIRAN KASHALKAR <kiran.kashalkar@riftio.com>
Thu, 3 Nov 2016 15:51:30 +0000 (15:51 +0000)
committerKIRAN KASHALKAR <kiran.kashalkar@riftio.com>
Thu, 3 Nov 2016 15:51:55 +0000 (15:51 +0000)
commit05b0bf7615e179d26d14d5d40f021fa3db9142a6
tree722249cf4c055468688af9c96502f7bbeca13a96
parent1c4e067633433743b4879abbde59518c5b2902e2
parent354a4f472b33534f1c0405bbeb8a4cdf250a8713
Merge branch 'v1.0'

Signed-off-by: KIRAN KASHALKAR <kiran.kashalkar@riftio.com>