Feature-9904: Enhancing NG-UI to enable Juju operational view dashboard
[osm/NBI.git] / osm_nbi / html_public / OSM-logo.png
osm_nbi/html_public/OSM-logo.png